Grootschalig onderzoek

Wat leveren investeringen in het stimuleren van bewegen jou als werkgever op? Maximaal 150 werkgevers kunnen gratis deelnemen aan een grootschalig wetenschappelijk onderzoek. Benieuwd naar jullie business case op maat rond méér bewegen naar, tijdens en vanuit het werk? Meld je aan!

Wat leveren beweegmaatregelen op?
Je stimuleert dat medewerkers meer bewegen voor, tijdens en na hun werk. Bijvoorbeeld door fietsen te stimuleren, of ze aan te zetten tot vaker wandelen tijdens lunchpauze of overleg. Je weet dat ze daardoor fitter, productiever en gezonder schijnen te worden. Maar concrete cijfers heb je niet. Wat zijn precies de gezondheidseffecten? Wat is jullie business case?

Dashboard
Economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio start in opdracht van WIB een grootschalig onderzoek met 150 deelnemende werkgevers met meer dan 50 medewerkers. Op basis van uitgebreide literatuurstudie en diverse expertsessies stelden zij een dashboard samen dat de kosten en opbrengsten van beweegmaatregelen inzichtelijk maakt.

Wat deelname aan het onderzoek inhoudt
Als werkgever vul je periodiek een dashboard in over de beweegmaatregelen die jullie al hebben ingevoerd en nog gaan invoeren. Deze gegevens worden gekoppeld aan bedrijfseconomische gegevens zoals ziekteverzuim en (een schatting van de) arbeidsproductiviteit. Medewerkers vullen periodiek een enquête in over hun feitelijke en hun ervaren gezondheid en over veranderingen in hun wekelijkse beweegpatroon. De inrichting van het dashboard en de manier van bevragen is maatwerk waarbij we samen optrekken en inspelen op jouw wensen. Uiteraard verwerken en behandelen we alle gegevens strikt vertrouwelijk, geanonimiseerd en in lijn met de privacywetgeving.

Wat je ervoor terugkrijgt
Deelname aan het onderzoek levert je concreet inzicht op in de gezondheids- en bedrijfseconomische effecten die genomen beweegmaatregelen op je medewerkers hebben. Met je deelname laat je richting je medewerkers, klanten en relaties zien dat je vitaliteit en MVO serieus neemt. De benchmark geeft je inzicht in waar je staat ten opzichte van andere organisaties als het gaat om vitaliteit en actieve mobiliteit. En met je business case op maat in de hand krijg je concrete adviezen om de vitaliteit van je medewerkers verder te vergroten.

Doe ook mee met ons onderzoek

Weten wat het je oplevert als je medewerkers stimuleert om méér te bewegen naar, van en tijdens hun werk? Doe dan mee met ons wetenschappelijke onderzoek. Laat je mailadres achter en wij nemen contact met je op voor een business case op maat.