Brief Leasefietsregeling in Nederland

De leasefietsregeling in Nederland: inzicht in het verschil in de regeling tussen Nederland en andere Europese landen.

De leasefiets in Nederland
Per 1 januari 2022 is er in Nederland een regeling in werking getreden waarmee een werkgever een fiets ter beschikking kan stellen aan de werknemer door het tijdelijk verlagen van het brutoloon. Daarbij werd ook een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs geïntroduceerd wanneer er sprake is van woon-werkverkeer, gezien er dan geacht wordt dat de fiets ook ter beschikking is gesteld voor privé gebruik.

Ook is vastgesteld dat op de dagen dat de werknemer met de leasefiets naar het werk komt, het recht vervalt op onbelaste reiskostenvergoeding. Voor de dagen dat de werknemer met eigen vervoer komt, kan wel een onbelaste reiskostenvergoeding worden verstrekt. Daarbij diende de werkgever aannemelijk te maken hoeveel dagen een werknemer doorgaans of “in de regel” reist naar een vaste plaats van werkzaamheden.

In de praktijk leidde dat tot oplopende administratieve lasten voor werkgevers. Daarom is op 6 februari 2023 door de Staatssecretaris van Financiën besloten om de bewijslast omtrent de onbelaste reiskostenvergoeding te vereenvoudigen. Er wordt vanaf dat moment de mogelijkheid geboden om werkgever en werknemer individueel afspraken te laten maken over hoeveel dagen per week met de eigen auto wordt gereisd en hoeveel dagen per week met de fiets van de zaak wordt gereisd.

Complexiteit van reiskosten
De vereenvoudiging van deze administratie is een stap in de goede richting. Echter zien we dat de complexiteit omtrent de reiskostenvergoeding nog niet volledig is weggenomen. Niet alle werkgevers willen vanwege deze complexiteit meedoen aan de leasefietsregeling. Ook zien we dat het voor de groep medewerkers die reiskostenvergoeding ontvangt niet altijd financieel interessant is om mee te doen aan de regeling, omdat deze groep de reiskosten verliest. Bij degenen die wel voor de leasefiets kiezen is er geen extra incentive om de fiets naar het werk te pakken in plaats van de auto.

In België mogen leaserijders naast hun leasefiets ook netto reiskosten ontvangen. Hierdoor zie je dat het aantal medewerkers dat per bedrijf op de fiets stapt, veel hoger is dan in Nederland. Een voorbeeld is een internationale klant van Lease a Bike die actief is in België, Nederland en Duitsland, waar je ziet dat de conversie van het aantal werknemers dat op de fiets stapt, in Nederland (5,6%) achterloopt bij België (19,5%) en Duitsland (12,7%). Doordat de reiskostenvergoeding mag worden uitgekeerd bij de leasefiets, zie je ook dat de medewerker wordt gestimuleerd om vaker op de fiets te stappen en er dus ook meer gefietst wordt.

De leasefiets is voor iedereen
Door de opkomst van de e-bike is de medewerker bereid om vaker en verder naar werk te fietsen. Bij een e-bike is dat tot 15 kilometer enkele reis en bij een speed-pedelec zelfs 20 kilometer. Ter vergelijk: bij een stadsfiets is de bereidheid maximaal 7 kilometer enkele reis. Onderzoek onder 4.633 leasefietsrijders van Lease a Bike heeft uitgewezen dat de belangrijkste reden om voor de leasefiets te kiezen is dat ze gespreid kunnen betalen. Dit komt doordat de gemiddelde verkoopprijs boven de 3.300 euro ligt, de prijs van een kwalitatief goede e-bike. De leasefietsregeling maakt het mogelijk dat de elektrische fiets bereikbaar is voor iedereen.

Al jaren heeft de rijksoverheid de doelstelling om 200.000 extra forenzen op de fiets te zetten. Hoewel er mooie stappen zijn gezet, hebben we de doelstelling nog niet behaald. Het mooie aan de leasefietsregeling is dat het niet alleen voor een selecte groep is, zoals je bijvoorbeeld ziet bij de leaseauto, maar in principe voor alle werkende Nederlanders. Echter, is de huidige regeling omtrent de reiskosten beperkend. Daarom adviseren wij om de reiskostenvergoeding niet te laten vervallen bij gebruik van de leasefiets. Dan maken we de leasefiets pas echt bereikbaar voor alle werkende Nederlanders.

De impact van het wijzigen van de reiskostenvergoeding
Op dit moment schatten we in dat rond de 10% van alle bedrijven in Nederland een leasefietsregeling aanbiedt, dit zijn ongeveer 900.000 werknemers. Bij een gemiddelde afname van 5-10%, betekent dat dat ongeveer 45.000-90.000 werknemers in Nederland op de fiets zijn gestapt. Bij wijziging van de regeling omtrent reiskostenvergoeding, zullen er meer werknemers op de fiets stappen zoals we in België zien. Als we de gemiddelde conversie van 15-20% nemen van België, betekent dit dat de afname onder huidige bedrijven die de regeling aanbieden zal stijgen naar 135.000-180.000 werknemers. Oftewel, een toename van 45.000-90.0000 werknemers.

Daarnaast zal ook de groep werkgevers die mee wil doen in de komende jaren naar verwachting toenemen, en minimaal verdubbelen in de komende 2 tot 3 jaar. Deze inschatting is gebaseerd op de ervaring in Duitsland, waar we zien dat nu 50-70% van de bedrijven meedoen met de regeling. Hiermee voegen we nog eens 900.000 werknemers toe die toegang hebben tot de regeling. Als daarvan tussen de 15-20% op de fiets stapt, zijn dat nog eens 135.000-180.000 extra forenzen op de fiets.

Conclusie, door het wijzigen van de reiskostenvergoeding voor de leasefietsrijders kan het minimale doel van 200.000 forenzen binnen enkele jaren behaald worden.